Filmy žánru: Dokumentární

ReMastered: Masakr na stadionu (ReMastered: Massacre at the Stadium) 2019

Šokující vražda zpěváka Victora Jary se v roce 1973 stala silným symbolem bojů v Chile. Desítky let po jeho smrti začíná hledání spravedlnosti.

Podivuhodný Vietnam (Vietnam from Above) 2018

Odhalené přírodní krásy a historická místa úchvatné asijské země… Cesta po Vietnamu nám nabízí úchvatnou kulturní a historickou podívanou. Postupně odhalíme starodávné čínské vlivy na vietnamské tradice, objevíme příklady francouzské koloniální architektury i dopad vietnamské války. Vietnam, země s devadesáti milióny obyvatel, se pyšní úchvatnou krajinou, starodávnými chrámy a nejrychleji rostoucími městy na světě. Táhne po východním okraji poloostrova Zadní Indie, kde sousedí s Laosem a Kambodžou, na severu pak s Čínou. Čeká nás putování od horských hřbetů na severu země po tropický jih. Budeme obdivovat přírodní krásy, impozantní pagody a jedinečnou různorodost vietnamské krajiny. Navštívíme hlavní město Hanoj, necháme se okouzlit krásou zátoky Ha Long, chybět nemůže ani Ho Či Minovo město, dříve známé pod názvem Saigon.

Casanova jako symbol umění svádět (Terra X: Casanova – Die Kunst der Verführung) 2013

Casanovovy paměti známé pod titulem Příběh mého života nedávno zakoupil francouzský stát za sedm milionů eur. Jde tedy o nejdražší rukopis na světě. A život, který autor popisuje na třech tisících stran, vyznívá více než překvapivě. Slavný Benátčan se nám vůbec nepředstavuje jako dobrodruh typu Dona Juana nebo jako bezcitný sexuální dravec, mnohem spíše jako originální myslitel, přítel žen a jeden z prvních feministů.

Zřícení mostu v Janově (Il ponte di Genova: cronologia di un disastro) 2019

Příběh tragického zřícení Morandiho mostu v Janově, u kterého přišlo o život 43 lidí, začíná chronologickou rekonstrukcí neštěstí, rozdělenou do několika scén zobrazujících klíčové kritické momenty kolapsu. Prostřednictvím svědectví přeživších se pořad vrací k nešťastné události a analyzuje příčiny, které k ní vedly. Součástí vyprávění jsou také svědectví pozůstalých, jejichž životy katastrofa ovlivnila, i debata ohledně technologické prevence a vylepšení ve snaze předejít dalším podobným neštěstím.

Slečna Sumo (Little Miss Sumo) 2018

Dvacetiletá zápasnice sumo Hijori přepisuje dějiny japonského národního sportu, který byl tradičně vyhrazený mužům.

ReMastered: Lví podíl (ReMastered: The Lion’s Share) 2018

Novinář, který objevil rodinu Solomona Lindy, autora písně The Lion Sleeps Tonight“, se jí snaží pomoci vybojovat spravedlivou náhradu.

Magda Goebbelsová, první dáma Třetí říše (Magda Goebbels: La première dame du IIIe Reich) 2017

1. května 1945 v Hitlerově bunkru otráví svých šest dětí. Předtím, než sama spáchá sebevraždu, vysvětluje svůj čin v dopise tím, že život ve světě po Hitlerovi už nemá žádnou cenu.Jak se Magda Goebbelsová, mladá emancipovaná žena vychovávaná nevlastním židovským otcem, stala takovou fanatičkou? Dokumentarista nám prostřednictvím výpovědí jejích blízkých, názorů odborníků a výjimečných archivních záběrů a fotografií umožní nahlédnout do života první dámy Třetí říše. Jak se stala vášnivou nacistkou? Žena vychovávaná nevlastním židovským otcem a milenka jednoho z předních sionistických vůdců Victora Arlozorova, s nímž chtěla žít v Palestině. Ta, která se v devatenácti letech vdala za automobilového magnáta liberálního smýšlení, po nějaké době se s ním rozvedla a žila jako emancipovaná, vždy dokonale upravená žena. A konečně ta, která se po sňatku s budoucím neblaze proslulým říšským ministrem propagandy stala starostlivou milující matkou jejich šesti dětí. Osud Magdy Goebbelsové formovala na jedné straně historie, tedy nástup nacismu, na druhé straně její vlastní rozervaná psychika. Příčiny jejího posledního činu jsou složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Zkoumat život Magdy Goebbelsové, to znamená pokusit se pochopit indoktrinaci, fanatismus a příklon společenské elity k totalitní moci, což jsou témata, která dodnes neztratila na aktuálnosti. Množství zachovaných propagandistických filmů o rodině Goebbelsových, která byla prezentována jako vzorová rodina Třetí říše, představuje vynikající studijní materiál. Dokument se opírá také o svědectví blízkých osob Magdy Goebbelsové: jejího manžela Josefa Goebbelse, matky Augusty Behrendové a přítelkyně Ello Quandtové. K případu Magdy Goebbelsové se vyjadřují historici (Fabrice d’Almeida, Johann Chapoutot, Peter Longerich, Heike Goertemakerová), ale také psychoanalytik (Tobie Nathan) a odborník na extremismus (Gérald Bonner).

ReMastered: Ďábel na rozcestí (ReMastered: Devil at the Crossroads) 2019

Tajemný bluesman Robert Johnson zanechal v americké hudbě nesmazatelnou stopu. Jeho rodina, kritici a slavní fanoušci teď chtějí zjistit, kým skutečně byl.

Jak spí zvířata v přírodě (Le sommeil des animaux) 2017

Máme pocit, že jsou stále ve střehu. Ale bez odpočinku se neobejde nikdo… Už jste se někdy zamysleli, jak spí živočichové ve volné přírodě? Jak to řeší ptáci, kteří přelétávají nekonečné prostory moří a oceánů? Spí ryby, a pokud ano, jak? A co taková kareta? To je přece plaz, takže musí dýchat vzdušný kyslík. Jak to, že se během spánku neutopí? Hřadující ptáci jsou také zajímaví. Jak to, že ve spánku z větví nespadnou? Stejně jako člověk si i orangutani potřebují v noci řádně odpočinout. A co víc, je zřejmé, že i jim se zdají sny. Přes všechny nové vědecké poznatky je toho ještě spousta, co o spánku nevíme. Jedno je však jisté – žádný živočich se bez něj neobejde.

Lesy naší Země (Wälder unserer Erde) 2018

Lesy poznamenávají tvář Země již miliony let, přizpůsobovaly se klimatu a počasí a rozšířily se téměř do celého světa. Když ustoupily ledovce poslední doby ledové, asi před 12 000 lety, si lesy začaly dobývat zpět prostor. Lesy na Zemi jsou rozmanité, někde rostou jen kulturní lesy vypěstované lidmi. Rovnováha lesa závisí na světle, vzduchu, vodě a na počtu býložravců. K přežití les potřebuje vodu pro svou energetickou výživu. Běžný les má problémy se slanou vodou, odolává jen mangrovový porost. Čím severněji, tím ubývá listnáčů, nedostává se jim vody, protože zamrzá. Tam nastupují jehličnany, které neztrácejí energii tvorbou listů a přečkají zimu se zásobami vody z léta. Hospodářský les má jinou strukturu než les přirozený. Po vykácení se hned plochy zalesňují, monokultura je stejně vysoká, podrost téměř neexistuje a omezený je i počet druhů flory a fauny. Otevřený les dává domov více druhům v různých patrech. Z lesa kromě člověka profituje hlavně zvěř. Les jí poskytuje potravu a úkryt. Soužití v lese je symbiotické. Les nemůže existovat bez zvířat a zvířata bez lesa. Vzájemně se ovlivňují a udržují les v rovnováze. Všude na světě nabízejí koruny stromů obydlí ptactvu, o patro níž žijí savci a vačnatci. Zvířata si budují nory i v kořenech stromů a některá z nich využívají i dutiny stromů. Zvěř pomáhá lesu rozrůstat se, s trusem roznáší semena. Velcí býložravci les čistí. Okus stromů zvěří způsobuje škody především v hospodářském lese, ve volné přírodě nevadí. Z některých zvířat, jako jsou například rys a jaguár, se vyvinuli číhající lovci díky tomu, že jim les nabídl krytí. Pro jiná zvířata je les naopak úkrytem před predátory a nepřáteli. První lidé se vyvinuli v lesích v nitru Afriky, které jim skýtaly ochranu a bezpečí. Zelená barva dodnes člověka uklidňuje. Les, který je možná nejúspěšnějším ekosystémem na naší planetě, je pro člověka důležitý, protože produkuje kyslík.